Hem

Fibernät Torhamn Väst är en ekonomisk förening, som bildades i början av 2012 för att anlägga ett byanät med optisk fiber på den västra delen av Torhamnslandet.


Byanätet togs i drift i september 2014 och förser nu drygt hälften av de totalt 200 fastigheterna inom området med ett stort utbud av tjänster, såsom internet, TV och telefoni. Kommunikationsoperatör är Affärsverken i Karlskrona. Deras utbud av tjänster hos olika leverantörer återfinns på www.karlskronaporten.se.


Copyright © All Rights Reserved